Huisarts Meijel Elens

Dorpsstraat 8b

5768 CE Meijel

077-4663636

Bij spoed toets 1

Praktische Informatie

Praktische Informatie

De praktijk is gevestigd op de begane grond naast de apotheek

In de praktijk werken we met een in- en uitschrijfformulier.

Als u zich wilt inschrijven in de praktijk maken we gebruik van een inschrijfformulier. We kunnen u dan inschrijven met behulp van de gegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier. Zodra we u hebben ingeschreven, versturen we een verzoek voor het versturen van uw medische gegevens naar uw vorige huisarts. Uw vorige huisarts gaat dan op ons verzoek in door te kijken of het bij hun bekend is dat u naar een andere huisarts gaat en of u toestemming heeft gegeven voor het versturen van uw gegevens. Als uw vorige huisarts uw toestemming heeft ontvangen worden uw medische gegevens verstuurd.

U kunt zich alleen als patient inschrijven in de praktijk wanneer u binnen de cirkel woont.

Kaart Elens aanname patienten

(Wilt u zich uitschrijven? Ga hier beneden naar het kopje ‘Uitschrijven al patiënt’.)

U kunt medicatie herhalen via ons portaal. U dient hier een account voor te hebben. Wanneer u nog niet geregistreerd bent kunt u dit aanvragen.

Via de homepagina kunt een recept bestellen.

Spreekuur praktijkondersteuning

Praktijkondersteuning is een functie binnen de huisartsenzorg, met als doel om bepaalde taken van de huisarts over te nemen, en de kwaliteit van zorg binnen de praktijk te verbeteren. Praktijkondersteuners/ -verpleegkundigen begeleiden o.a. patiënten met diabetes, hoge bloeddruk, hartpatiënten, longpatiënten, patienten met psychische problemen en kwetsbare ouderen.

Hoe komt u bij de praktijkondersteuner?

De huisarts kan u doorverwijzen naar het spreekuur van de praktijkondersteuner/-verpleegkundige. Het kan ook voorkomen dat deze in opdracht van de huisarts zelf contact met u opneemt. Ook mag u zelf contact met de praktijkondersteuner/-verpleegkundige opnemen. U kun u via het portaal ook zelf een afspraak maken. Het spreekuur wordt zelfstandig uitgevoerd, er vindt regelmatig patiëntoverleg plaats tussen de huisarts en de praktijkondersteuners/-verpleegkundigen.

De assistentes staan altijd voor u klaar. Ze staan u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. U kunt alleen op afspraak via het portaal of telefonisch ook bij hen terecht voor de volgende medische handelingen:

 • Urineonderzoek (bijvoorbeeld indien u twijfelt of u een blaasontsteking heeft)
 • Bloedprikken voor de huisarts of de specialist
 • Injecties (vitamine B12, prikpil)
 • Bloeddrukmeting
 • Wondverzorging
 • Hechtingen verwijderen
 • Oren uitspuiten
 • Stikstofbehandeling (wratten aanstippen)
 • Wegen en meten
 • ECG (hartfilmpje)
 • CRP-meting (infectie-test)
 • MMSE (dementie/cognitieve screening)
 • Uitstrijkjes maken (alleen voor bevolkingsonderzoek)
 • Enkel-arm index (doppler vaatonderzoek)
 • Cardiovasculaire analyse en bloed check-up

 

Wij krijgen regelmatig het verzoek om een medische verklaring te schrijven, bijvoorbeeld voor school, reisbureau, werkgever of woningbouwvereniging. Een huisarts mag echter geen verklaring afgeven voor zijn of haar eigen patiënten.

Als patiënt kunt u zelf informatie geven aan de betreffende instantie. Neemt deze hier geen genoegen mee, dan dient de instantie zelf een onafhankelijk arts in te schakelen.

Onze praktijk hanteert met betrekking tot facturen de betalingsvoorwaarden van de Landelijke Huisartsen vereniging:

 1. De door de praktijk aan een patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten geneesmiddelen en andere vergoedingen, voortvloeiend uit de consultatie c.q. de behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt of cliënt, dienen binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.
 2. Indien de patiënt of cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de patiënt of cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt of cliënt is met ingang van de dag waarop hij/zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan de praktijk de wettelijke rente verschuldigd zolang als de patiënt of cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. De praktijk zal op die rente aanspraak maken indien de patiënt of cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 3. Indien de patiënt of cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de praktijk gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
 4. Indien door de patiënt of cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso, dan wordt hiervan eerst op of omstreeks de dertigste dag na de op de declaratie vermelde datum gebruik gemaakt. Wordt de betaling niet binnen 10 dagen daarna ontvangen, dan kan de praktijk tot de in artikel 3 genoemde incasso overgaan.
 5. Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de patiënt of cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15 procent van het te vorderen bedrag met een minimum van € 22,70 alles exclusief omzetbelasting.

Deze betalingsvoorwaarden zijn onder nummer 281/95 gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank in Utrecht.

 

Kosten in de huisartsenzorg worden gefinancierd vanuit de basisverzekering in Nederland. Echter de kosten die het laboratorium maakt als de huisarts een aanvraag doet voor bloedprikken, echo, rontgenfoto’s en meer die gaan van uw eigen risico af. Onderstaande linken geven inzicht inde actuele kosten

https://reinierdegraaf.nl/rdgg/cache/file/374C7FE3-9F14-4F18-AD6E4903E24DC0EE.pdf

https://www.diagnostiekvooru.nl/tarieven

In de praktijk werken we met een in- en uitschrijfformulier.
Als u zich wenst uit te schrijven, vragen we u om een uitschrijfformulier in te leveren. Door het uitschrijfformulier in te vullen geeft u toestemming voor het versturen van u medische gegevens naar u nieuwe huisarts. Wij ontvangen een verzoek om u medische gegevens te versturen als u zich in heeft geschreven bij u nieuwe huisarts. Wij kunnen u gegevens niet versturen tenzij we uw schriftelijke toestemming hebben hiervoor (het uitschrijfformulier)
Translate »

Onze WebApp

Door onze WebApp heeft u altijd inzicht in uw eigen medische gegevens: bekijk bloeduitslagen en specialistenbrieven, lees wat uw huisarts u heeft geadviseerd. Daarnaast kunt u herhaalmedicatie bestellen, een afspraak plannen of om een e-mailconsult vragen.

Wij nemen nieuwe patiënten aan

Schrijf u in via het formulier

Wij zijn open voor nieuwe inschrijvingen. Vul met formulier volledig in. U ontvangt binnen 72 uur een bevestiging van onze praktijk per mail. 

Heeft u nog verdere vragen? Dan kunt u een telefonische terugbelafspraak maken. 

Neem hiervoor contact op met onze doktersassistente.

Bel voor een afspraak

Uitslagen onderzoek

Via Mijn Medisch Dossier is het mogelijk om inzage in uw medisch dossier te verkrijgen. Het is mogelijk om inzicht te verkrijgen in onderstaande punten:

– Laboratoriumuitslagen (overzicht van metingen die uw zorgverlener met u heeft gedeeld)
– Lichamelijk onderzoek (de diagnostische waarden: bloeddruk, lengte en gewicht)
– Toegangslogboek (overzicht van wie er inzage heeft in uw medisch dossier)
– Verslaglegging (per onderwerp de voorlopige conclusie en gemaakte afspraken (E&P regels)
– Overgevoeligheden en bijzonderheden
– Mijn documenten (in- en uitgaande correspondentie, bijvoorbeeld verwijsbrieven)

– Actueel medicatieoverzicht

E-Consult

Bij minder dringende klachten kunt ons een e-Consult sturen. Onze praktijk beantwoord uw vraag dan meestal binnen 48h. Omdat u niet belt scheelt dit ons inkomende telefoontjes en helpt dit ons om drukte te spreiden.

Nog geen account?

Neem contact op met de doktersassistente of klik op de knop

Toch liever telefonisch? Bel voor een afspraak

Herhaalmedicatie

U kunt via deze website uw eigen chronisch actieve medicatie herhalen.

Als u langere tijd één of meerdere medicijnen gebruikt, heeft de apotheek speciaal voor u een gratis service: zij zorgen ervoor dat uw medicijnen op een vooraf afgesproken tijdstip klaar staan. U hoeft dan bijna nooit meer een herhaalrecept bij uw huisarts aan te vragen.

Dossier inzage

Uw huisarts zet alle informatie over uw gezondheid in de computer. Dat heet een medisch dossier. De huisarts zet er bijvoorbeeld in welke ziektes u heeft, welke onderzoeken en behandelingen u heeft gehad en welke medicijnen u gebruikt. Zo staan uw medische gegevens allemaal bij elkaar.

Gegevensuitwisseling

Hoe werkt het Landelijk Schakelpunt?

Je (huis)arts en je apotheken kunnen hun computer aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via het LSP kunnen ze jouw belangrijkste medische gegevens delen. Een andere zorgverlener kan die medische gegevens bekijken.
In onderstaande video wordt kort uitgelegd hoe het LSP werkt als je op de huisartsenpost komt.

Heb ik wel een afspraak nodig?

Gebruik de keuzehulp:

Liever telefonisch? Bel voor een afspraak

Herhaalrecept Bestellen

Verwijderen
Ga naar de inhoud